Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
30.06.2015

2015 Yılı Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Mezunlarının Yerleştirme İşlemlerine İlişkin Duyuru


​​

D U Y U R U

 

“Diyanet
İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik Ve Müezzin
Kayyımlık Kadrolarına Atama Ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme
Yönetmeliği” nin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 15 inci maddesinin 2 inci
fıkrası gereği 04-09 ve 10 Haziran 2015 tarihlerinde Başkanlığımız Merkezinde
yapılan sınav sonucu Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerini başarı ile
bitirenlerden, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin
26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi hükmü gereği atamalarına esas
olmak üzere aşağıda belirtilen çerçevede tercih alınacaktır:

1-       
Söz konusu adayların 06.07.2015 Pazartesi
günü saat 23.59’a kadar tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

2-       
Adayların tercihlerine göre yerleştirilmesi
işlemi “Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği,
İmam-Hatiplik Ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama Ve Bu Kadroların Kariyer
Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği”nin 20 nci maddesinin 5 inci fıkrası gereği
İhtisas eğitimi bitirme sınavı sonucu alınan puanlara göre, bunda eşitlik
olması halinde hizmet süresi fazla olana, bunda da eşitlik olması halinde doğum
tarihi önce olana öncelik verilerek yapılacaktır.

3-       
Adaylar 10 tercihte bulunabilecekler, tercihlerinden
birine yerleşemeyenler ile belirtilen süre içerisinde tercihte bulunmayanların
atamaları re’sen yapılacaktır.

4-       
2013 yılında yapılan vaizlik sınavında
başarılı olan ve yaptıkları tercihler doğrultusunda yer tespitleri yapılan
kursiyerlerin bu sistem üzerinden müracaat ederek tercih yapmaları halinde daha
önceki yer tespit hakları sona erecek ve yeni yer tespiti hükümlerine tabi
olacaklardır.

5-       
Eğitim merkezlerince adayların atanma
işlemleri için;

a) İlahiyat
Fakültesi lisans diploması veya denklik belgesinin Eğitim Merkezlerince
tasdikli fotokopisi,

b) İhtisas
Kursunu bitirme belgesinin sureti,

c) Eğitim
Merkezlerince onaylı hizmet cetveli,

belgelerini,
15.07.2015 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermeleri
gerekmektedir.

6-       
Vaizlik yer tespiti ve tercih ile ilgili
bilgiler hakkında bu program aracılığı ile yapılan duyuru dışında ilave bir
tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

7-       
Yer tespiti işlemlerinde;

  1. İl
   ve ilçe vaizliği için (0 312 295 78 15-16) nolu telefonlardan,
  2. Aile
   ve Dini Rehberlik Bürosu için (0312 295 73 63) nolu telefonlardan bilgi
   alınabilecektir.   Tercih işlemleri https://ikys.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemlerim” menüsünden yapılacaktır.

    

   İlgililere önemle
   duyurulur.


    

    
   D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL
   MÜDÜRLÜĞÜ