Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
02.02.2016

2016 Yılı İlçe Müftülüğü Atamaları İle İlgili Duyuru
D U Y U R U

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 ve 52 nci, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddeleri ile Hukuk Müşavirliğinin 18.02.2015 tarihli ve 3338 sayılı yazısına istinaden ilçe müftülüğü için 19.10.2015 – 10.11.2015 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olup yedekte kalanlardan ilk 10 adayın atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:


1.     Söz konusu adayların 02.02.2016 tarihinden itibaren 07.02.2015 tarihi saat 23.59'a kadar yapacakları tercihlere göre atama işlemleri gerçekleştirilecektir.


2.     Sınavda başarılı olan İlçe Müftüsü adayları, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 1 üncü fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre münhal olan ve bu duyuruda ilan edilen 4 üncü sınıf ilçelere atanacaklardır.


3.     Adayların tercihlerine göre yerleştirilmesi işlemi daha önce adaylara duyurulan yedek sıralamasına uygun olarak yapılacaktır.


4.     Adaylar 5 tercihte bulunabileceklerdir. Tercihlerinden birine yerleşemeyenler ile belirtilen süre içerisinde tercihte bulunmayanların atamaları re'sen yapılacaktır.


5.     Adaylardan halen yurtdışı teşkilatında geçici görevde olanların İlçe Müftülüğü görevine başlayıp başlamayacaklarına dair dilekçelerini 10.02.2015 tarihine kadar aşağıdaki faks numarasına göndermeleri gerekmektedir. (Evrakın aslının 10 Şubat 2016 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.)


6.     Adayların atamaya esas olan ve 2015 Yılı 07.09.2015 tarihli İlçe Müftülüğü Sınavı Başvuru Duyurusunun ( III. ) maddesinde belirtilen belgelerini, önce faks yoluyla sonra posta yoluyla veya elden 10.02.2015 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.


7.     İlçe Müftülüğü yer tespiti ve tercih ile ilgili bilgiler hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.


8.     Yapılacak yer tespiti ve tercih işlemleri için (0 312 295 78 17; 295 77 91-84 43) nolu telefonlardan bilgi alınabilecektir.


9.     Faks Numarası: 0 312 295 77 92


Tercihler https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav web adresinden yapılacaktır.


İlgililere duyurulur.​
 D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ