Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
27.03.2015

Vaiz İstihdamında Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı Ankarada Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce 17 Mart 2015 tarihinde düzenlenen Vaiz İstihdamında Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, Ankara Rifat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. 

 

Çalıştaya, Merkez Teşkilatından, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Tıraşçı, Daire Başkanları Recep Sönmez, Mahmut Göl, Sedide Akbulut, Diyanet İşleri Uzmanı Dr. Ahmet Çekin, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Yusuf Tunç, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ahmet Serdar Çoban, Taşra Teşkilatından ise Ankara İl Müftüsü Prof. Dr. Mefail Hızlı, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın'ın yanı sıra değişik bölgelerden il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, bayan ve erkek başvaiz, uzman vaiz, vaiz ve cezaevi vaizlerinden temsilciler katıldı.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan vaizlerin istihdamı konusunda yeni yaklaşımlar sunmak, vaizler için, rotasyon uygulamasını yeniden değerlendirmek, il ve ilçelerde norm kadrolar oluşturmak, belli merkezlerde yoğunlaşmayı önlemek, baş vaiz ve uzman vaizlerin istihdamı konusunda müzakerelerde bulunmak, sağlık ve eş durumu mazeretlerini yeniden ele almak, Aile İrşat ve Dini Rehberlik Bürolarında görev alacak vaizlerin ve diğer vaizlerin mesai ve özlük haklarının düzenlenmesi konusunda istişarelerde bulunmak ve kararlar almak maksadıyla yapılan çalışma toplantısı, Bursa İl Müftülüğü Uzman Vaizi Mustafa Bülbül'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

 

Toplantıda yapılan konuşmalarda, Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Tıraşçı, daire başkanları, uzmanlar, müftüler ve vaizler tarafından, Başkanlığımızın vaiz istihdamı konusunda karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunuldu.

 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş konuşmalarında, vaiz sayıları, vaizlerin tabi oldukları mevzuat hükümleri, istihdam engelleri, motivasyon sorunları ile Aile İrşat ve Dini Rehberlik Bürolarında ve cezaevlerinde çalışan vaizlerin çalışma şartları ve mesai sürelerine değindi.

 

İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Tıraşçı da vaizlerin sürekli aynı unvanda kalmadıklarını, genellikle kurum içinde başka unvanlara atandıklarını, bazen kurumlar arası nakil yoluyla başka kurumlara geçtiklerini, örneğin 2014 yılında başvaiz, uzman vaiz ve vaiz olmak üzere toplam 33 kişinin kurumdan ayrıldığını, 2013 yılında yapılan yazılı ve sözlü sınavlar neticesinde atanan vaizlerden sonra mevzuat düzenlemesi yapılarak vaizlerle ilgili ilk atamalardaki problemimin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını, il ve ilçeler arasındaki vaiz dağılımı konusunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, vaizlerin özlük haklarına düzenleme getirilmesinin önem arz ettiğini ifade etti.

 

Çalıştaya katılan müftüler ve vaizler de tespit edilen konularla ilgili görüş ve tecrübelerini paylaşarak yapılan bu toplantı ile birlikte geleceğe dair vaizler adına daha ümitli olduklarını dile getirdiler.

 

Çalıştay genel değerlendirme oturumunun ardından sona erdi.