Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
30.04.2021

2020 Yılı Öğretmen (PDR) Alımı Sınavı (Sözlü) Tercih Duyurusu


2020 PDR ÖĞRETMEN TERCİH DUYURUSU

Öğretmen (PDR) kadroları için 04-09.04.2021 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar tercih işlemlerini 30/04/2021 tarihinden itibaren 04/05/2021 tarihi 23.55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

1. Yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı esas alınacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla,

            a) KPSS puanı yüksek olana,

           b) KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

            c) Doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

2. Adaylar 15 tercihte bulunacaklardır.

3. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

            3.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum"

   3.2. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

4. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

5. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

6. Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum seçeneğini işaretleyen adaylar ile tercihlerinden birine yerleşen adaylar asgari hizmet süresini tamamlamadan sağlık, aile birliği ve diğer mazeretler dâhil olmak üzere hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

7.  Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi adresi üzerinden 05/05/2021 tarihinde öğrenebileceklerdir.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62. Maddesinde belirtilen süre içerisinde atandığı görev yerine başlamayanların atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. maddesi gereğince iptal edilecektir.

9. Yer tespiti ve tercih işlemleri ile ilgili hususlar hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

10. Bilgi için: (0 312 295 77 94-95)

11. E-MAİL ADRESİ: atama1@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.