Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
14.06.2021

2021 Yılında İhtisas Kurslarından Mezun Olup Vaiz Olarak Atanmaya Hak Kazananlar İle İlgili Duyuru

​“Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği"nin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereği 25.05.2021-27.05.2021 tarihleri arasında Başkanlık Merkez binası yerleşkesinde bulunan Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde yapılan “İhtisas Kursu Bitirme ve Vaizliğe Giriş Sınavı"nda başarılı olanlardan “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi hükmü gereği atamalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen çerçevede tercih alınacaktır.

1. Söz konusu personelin 14.06.2021 tarihinde başlayıp 20.06.2021 tarihinde Pazar günü saat 23.55'a kadar tercih işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemleri" menüsünden yapmaları gerekmektedir.

2. Adaylar ilan edilen yerler için 15 tercihte bulunabileceklerdir.

3. Vaiz olarak atanacak kadın ve erkek personelden her biri kendilerine ayrılan kategoriden tercihte bulunacaklardır.

4. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

4.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum"

4.2. “Re'sen  yerleştirilerek  atanmayı  kabul  ediyorum"  seçeneklerinden  birini  mutlaka işaretleyeceklerdir.

5. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

6. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

6.1. Vaiz olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

6.2. Bu kişilerden daha sonra vaiz olmak isteyenlerin, mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden vaizlik sınavına girmeleri gerekmektedir.

6.3. Müktesep hakkı bulunan unvanlardan birine atanmak isteyenlerin, talep dilekçelerini müracaat tarihleri içinde Başkanlığımız Atama II Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

7. Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum seçeneğini işaretleyen adaylar ile tercihlerinden birine yerleşenlerden halen mazereti (sağlık, aile birliği, engellilik, şehit-gazi yakınlığı, eğitim  ve diğer mazeretler dâhil) devam eden adaylar, atandığı yerde göreve başladığı takdirde asgari hizmet süresini tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

8. Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, “Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği"nin 20 nci maddesinin 5 inci fıkrası gereği ihtisas eğitimi bitirme sınavı sonucu alınan puana göre yapılacaktır.

Puanlarda eşitlik olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olana,

b) Doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.                                                                                                                                                                

9. Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinden mezun olmaya hak kazanıp daha önce vaizlik hizmeti bulunanlar; eski görev yerlerine ve unvanlarına dönebilecek ya da diğer adaylarla birlikte tercih yapabileceklerdir.

10. İhtisas Eğitimini tamamlayan adaylar Vaiz veya Cezaevi Vaizi unvanlarının her ikisini de tercih edebileceklerdir.

11. Vaizlik tercihi ve yer tespiti ile ilgili hususlar hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

12. Yer tespiti işlemleri ile ilgili (0 312 295 78 15-16) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

                                                                       İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ