Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
07.08.2018

2018 Yılı Eğitim Merkezlerinde Münhal Bulunan Kadrolara Sözlü Sınav Sonucuna Göre Başarılı Olan Adayların Atanmalarına İlişkin Duyuru.

D U Y U R U

​Revizyon Tarihi: 08.08.2018

Eğitim Görevlisi Sınavı (Eğitim Merkezler) için 26.06.2018-09.07.2018, Öğretmen (Kur'an-ı Kerim) için 10.07.2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1-   Adaylar 08.08.2018 Çarşamba günü saat 09:00'dan itibaren 12.08.2018 Pazar günü saat 23:55'e kadar tercih işlemlerini gerçekleştirecektir.

2-   Adayların tercihlerine göre yerleştirme işlemi sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacaktır.  Eşitlik olması halinde sırasıyla,

  1. Hizmet süresi fazla olana
  2. Doğum tarihi önce olana

    öncelik verilecektir.

3-   Eğitim Görevlisi Sınavı (Eğitim Merkezler) için Adaylar 12 (on iki), Öğretmen (Kur'an-ı Kerim) için 8 (sekiz) tercihte bulunabileceklerdir. Tercihlerinden birine yerleşemeyenler ile belirtilen süre içerisinde tercihte bulunmayanların atamaları re'sen yapılacaktır.

 4-   Adaylardan halen yurt dışı teşkilatında geçici görevde olanların kanuni süresi içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. 


Hakkından feragat ederek yurt dışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 13.08.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5-   Yer tespiti ve tercih ile ilgili bilgiler hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

​6-   Faks numarası: 0312 295 77 92

Tercihler https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav web adresinden yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ