Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
04.11.2013

2013 Yılı Vekil K.Kursu Öğreticilerinin Aday K.Kursu Öğreticisi Olarak Atanmalarıyla İlgili Duyuru

VEKİL KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN
ADAY KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ OLARAK ATANMASIYLA İLGİLİ DUYURU22.06.1965 tarihli ve
633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a,
02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren
6495 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 18 inci maddesindeki şartları taşıyan vekil
Kur’an kursu öğreticilerinden il müftülüklerince sisteme kaydı yapılanların
tercih işlemleri 18-22 Kasım 2013 tarihleri arasında
http://ikys.diyanet.gov.tr/Sinav/KurumDisi  adresinden gerçekleştirilecektir.

İlgililere duyurulur.
D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ