Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

ilkeler ve hedefler


 • İlişkilerimizin temelinde insani ve ahlaki ilkeler vardır.

 • İlişkilerde karşılıklı saygı ve nezaket esastır.

 • ​​​İnsan olmak bakımından herkes eşittir, mevkisi olanların yalnızca sorumluluğu artar.

 • Birbirimizin başarısından kıvanç duyar, hayırda yarışı ülkü biliriz.

 • İş ve taleplerde meşruluk hem hukuki hem de ahlaki ilkemizdir.

 • İmtiyaz talebi kendimize karşı saygısızlıktır.

 • Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmalıyız.

 • Zaman, emek, insan ve kaynak israfını önlemeliyiz.

 • Diyanet personeli ayrım yapmadan herkesi kucaklamakla yükümlüdür.

 • Diyanet personeli herkese din hizmeti vermekle yükümlüdür.

 • İnanç, ibadet ve ahlak konularında toplumu aydınlatmak öncelikli ödevimizdir.

 • Hurafe ve batıl inançların zararlarına karşı halkımızı uyarmak temel vazifemizdir.

 • Görevimiz kolaylaştırmaktır, zorlaştırmak değil.

 • İşleri yapmak esastır, engellemek değil.

 • Birbirimizin yeteneklerinin açığa çıkarılmasına ve geliştirilmesine destek vermeliyiz.

 • Katı değil, katılımcı bürokrasiye işlerlik kazandırmalıyız.