Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Sicil Daire Başkanlığı


1. İlk defa görev alan personele kurum sicil numarası vermek ve memur kütüğüne, bilgisayar kayıtlarına işlemek,
2. Başkanlık personelinin özlük ve sicil dosyalarını düzenlemek, tescilini yapmak ve dosya arşivinde muhafaza etmek,
3. Başkanlığımız bilgisayar personel programına ilgili bilgi kayıtlarını yapmak ve bu konuda diğer işlemleri yürütmek,
4. Performans değerlendirme formlarını almak, incelemek ve hıfzetmek,
5.Personelin mevzuat gereği mal bildirimlerini almak, incelemek, değerlendirmek ve bu konuda diğer işlemleri yapmak,
6.Başkanlığımız adına atama yönetmeliği gereği performans değerlendirme formu almak, incelemek ve bu konuda diğer işlemleri yapmak,
7.Başkanlığımız personelinin diğer kurumlara nakilleri ile muvafakat ve dosya devir işlemlerini yapmak,
8. Personelin izin, aylıksız izin, sağlık ve bu konuda eş ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerle ilgili genel sağlık sigortası kayıt ve aktivasyonları ile ilgili diğer işlemleri yapmak,
9.Başkanlığımız personeli çalışan ve emekli olanlarla ilgili hususi damgalı pasaport işlemleri, çalışma belgesi, araştırmacılara ilgili kişilerin dosyalarını incelemelerine izin verilmesi için gerekli onayları almak ve bu konuda diğer işlemleri yürütmek,
10. Merkez personelinin kimlik kartı ile ilgili işlemlerini yürütmek,
11.Genel Müdürlükçe verilecek diğer işlemleri yapmak.
 ​