Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Atama ll Daire Başkanlığı

​​

1.  Cami görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri ile ilgili insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
2. İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerinin açıktan atama ve bu unvarların kariyer unvanlarına atama işlemlerini yapmak,
3. AYK kararı gereğince imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerinin il içi ve il dışı yer değiştirme, göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma ve benzeri işlemlerini yapmak,
4. İmam-hatip ve müezzin-kayyımların atama ve nakil işlemlerinde kadro ile ilgili daireyle koordine yaparak Başkanlıkça gerekli iznin verilmesi işlemlerini yürütmek,
5 İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerinin il içi ve ildışı yer değiştirme işlemleri ile ilgili kayıtları tutmak,
6.Sözleşmeli personelin, sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin ihdas ve dağıtım dışındaki  işlemlerini yürütmek,
7.  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gelen taleplerin cevaplandırıldığı istek kabul bürosu ile ilgili işlemleri yürütmek,
8. Genel Müdürlüğe bağlı birden fazla dairece verilecek cevabi yazılar ile soru önergelerinde koordineyi sağlamak,
9. Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.
 ​