Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Atama l Daire Başkanlığı Görevleri


1. Cami görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri hariç Başkanlığın insan gücü planlaması
ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
2.  Başkanlık merkez ve yurt dışı teşkilatı personeli ile taşra teşkilatı personelinden imam
hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri dışındakilerin atama işlemlerini
yapmak,
3.  Başkanlık merkez ve yurt dışı teşkilatı personeli ile taşra teşkilatı personelinden imam
hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri dışındakilerin yer değiştirme, göreve
son verme, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma ve benzeri işlemlerini
yapmak,
4.   Dosyası Başkanlık merkezinde olan personelin askere gidiş maaşsız izin onaylarının
ve asker dönüşü göreve iade onaylarının alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
5.   Görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan personel ile ilgili arşiv araştırması ve
güvenlik soruşturması işlemlerini yapmak,
6.   Başkanlık taşra teşkilâtında bulunan ve atama veya yer değiştirmeleri valilik veya
kaymakamlıklarca yapılan personelin atama veya yer değiştirme işlemleri ile ilgili
kayıtları tutmak,
7.  Atama planlamalarında kullanılmak üzere il ve ilçelerin özelliklerine göre çeşitli
bilgilerin derlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yapmak,
8.   Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.
 ​