Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
20.05.2015

2015 Yılı Kurum İçi Naklen (KKÖ, İH, MK) Giriş Sınavı DuyurusuU  Y  U 
R  U

 

Diyanet İşleri Başkanlığından;

 

Başkanlığımız teşkilatında farklı unvanlarda
çalışmakta olup Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım
kadrolarına geçmek isteyenlere yönelik MBSTS puan sırası esas alınarak
aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için ilan edilen boş kadro sayısının
üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından
sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

 

I- NAKLEN ATAMA YAPILACAK
KADROLARIN BULUNDUĞU YER, SINIF, UNVAN VE SAYISINA GÖRE DAĞILIMI

 

BULUNDUĞU
YER

SINIFI

UNVANI

BOŞ
KADRO SAYISI

Taşra Teşkilatı

D.H.S.

Kur’an Kursu Öğreticisi

100

İmam-Hatip

200

Müezzin Kayyım

50

TOPLAM

350

 

II- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN
ŞARTLAR

A.     GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri
  Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. Halen
  Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru
  olarak çalışıyor olmak,
 4. Memuriyette
  adaylığı kalkmış olmak,
 5. Başkanlığımızca
  2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye
  Tespit Sınavından (MBSTS) en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.    
ÖZEL ŞARTLAR:

1.       
Kur’an kursu
öğreticisi için;

 1.  İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim
  mezunu olmak,
 2.  Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir
  özrü bulunmamak,
 3.  Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi
  olarak çalışmamak,
 4. Hafız olmak.

2.       
İmam-hatip
için;

 1.  İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim
  mezunu olmak,
 2.  İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü
  bulunmamak,
 3.  Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi
  veya imam-hatip olarak çalışmamak.

3.       
Müezzin-kayyım
için;

 1.  Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2.  Müezzin- kayyımlık yapmaya mani bir özrü
  bulunmamak,
 3.  Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için
  bu şart aranmaz),
 4. Halen
  Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak çalışmamak.


   

III- BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER
HUSUSLAR

a)                 
Başvuru İşlemleri

1.      Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar
çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl
Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler
Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine
21/05/2015 (saat 08:30)-
03/06/2015 (saat 16:30) tarihlerinde

istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

 • Adaylardan
  istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına
  üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2.      Başvuru
işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden
gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi
yapılmayacaktır.

3.      Başvuru
kayıt işleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak
adaya verilecektir.

4.      Müracaatların
sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

5.      Her
aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

6.       Başvuru
işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

7.      Bu
duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan
müracaatlar ile 03/06/2015 (saat 16:30) tarihi mesai saati bitiminden
sonra
yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.

 

b)    
Sınav
İşlemleri

1.     
Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri
Başkanlığımız internet sitesinde (
www.diyanet.gov.tr) ve aynı
sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

 1. MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için
  ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 2.  MBSTS
  puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması
  halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 3. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş
  Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus
  cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 4. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70
  (yetmiş) puan almak şarttır.
 5. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet
  sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
  Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 6. Adaylar,
  “sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuç
  öğrenme ve tercih işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden
  gerçekleştireceklerdir.

c)     
Yerleştirme
İşlemleri

 1. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihler
  içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr adresinden yapılacaktır.
 2. Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına
  göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.
 3. Adaylar 15 yer tercihinde bulunabileceklerdir.
 4. Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması
  halinde MBSTS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde hizmet süresi
  fazla olana, bu sürenin de aynı olması halinde doğum tarihi önce olana atamalarda
  öncelik verilecektir.
 5. Tercihlerine
  yerleşemeyen adaylar, Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.

​d) Diğer Hususlar

 1. Sınav işlemleri
  sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan
  adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her
  aşamasında aday tarafından belirtilen
  hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki
  işlemlerde gerçeğe aykırı belge
  verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru
  ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu
  sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için
  müktesep teşkil etmez.
 4. Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri
  Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
  Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
 5. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın
  internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında
  yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
  yapılmayacaktır.
 6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail
  ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan
  Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
 7. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar,
  sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı
  ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
  İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara
  bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden
  itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan
  Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi bulunmayan
  dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili
  olarak Görevleri Hakkında Kanun,
  Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım
  Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
  hükümleri geçerlidir.
   

IV- SINAV KONULARI

 

A) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

 1. Kur’an-ı Kerim,
  (70 puan)
 2. Dini bilgiler
  (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 3. Hitabet  (10 puan)

B) Müezzin-kayyım için;

 1. Kur’an-ı Kerim,
  (70 puan)
 2. Dini bilgiler
  (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 3. Ezan, ikamet  (10 puan)

 

 • Kur’an kursu
  öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım sözlü sınavına katılacakların temel ve
  özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan
  Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve
  özel yeterlik kriterleri esas alınır

V- BAŞVURU İÇİN
GEREKLİ BELGELER

 

 1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
 2. Kur’an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik
  için imam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim; müezzin kayyımlık için lise veya
  dengi okul
  mezunu olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı
  fotokopisi.
  (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi).
 3. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık
  derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,
 4. Başvuru yaptığı unvanda çalışmaya mani bir özrü
  bulunmadığına, sabıka durumuna ve erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin
  yazılı beyanı.
 5. Hafızlık Belgesi (hafız olduğunu beyan edenler için).

 

NOT: Adayların, başvuru için gerekli belgeleri başvuru esnasında İKYS
yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara
iade edilecektir.

 

VI- İLETİŞİM

Yazışma
Adresi

 

:

Diyanet İşleri
Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve
Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A
06800

Çankaya/ANKARA

 

Telefon

:

(0312) 295 70 00

 

 İlgililere duyurulur.

D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ