Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
11.05.2016

​2016 Yılı eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı ve şef kadroları için görevde yükselme sınavında atamaya hak kazanan adayların tercih duyurusu ​


D U Y U R U

2016 yılında Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı ve Şef kadroları için yapılan görevde yükselme sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan personel için DİBBYS üzerinden tercihler alınmaya başlanmıştır.  Her aday en fazla 5 tercihte bulunabilecek, tercihlerine yerleşemeyen adaylar ise re'sen yerleştirilecektir.

Tercihte bulunma işlemi  16.05.2016  Pazartesi günü saat: 18.00  itibariyle sona erecektir.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ