Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.06.2016

4-B Sözleşmeli Personel (Tashihçi, Yazma Eser Patoloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı, Arşiv Uzmanı ve Mütercim-Tercüman) Alımı Sınav DuyurusuRevizyon Tarihi: 16.06.2016​

D  U  Y  U  R  UDiyanet İşleri Başkanlığından;Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan;1.         Tashihçi, Yazma Eser
Patoloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı unvanlı boş pozisyonlara mesleki uygulamalı
sınav,2.         Arşiv Uzmanı ve
Mütercim-Tercüman unvanlı boş pozisyonlara 2016 KPSS (B) grubu puan sırası
esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 10 (on)
katına kadar çağrılacaklara Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav,sonucu başarı sırasına göre alım yapılacaktır.Sözleşmeli Pozisyonların Unvanı ve Sayılarına Göre Dağılımı 
MESLEKİ UYGULAMALI SINAVLA

 ALINACAK UNVANLAR
SIRA
UNVANLAR
MEZUNİYET DURUMU
BOŞ POZİSYON SAYISI
1
TASHİHÇİ
LİSANS
1
2
YAZMA ESER
PATOLOJİ UZMANI
LİSANS
1
3
YAZMA ESER
UZMANI
LİSANS
2
TOPLAM
4​

 

KPSS
PUANINA GÖRE ÇAĞRILACAK SÖZLÜ SINAVLA

ALIM
YAPILACAK UNVANLAR

SIRA
UNVANI
KPSS MEZUNİYET DURUMU
KPSS PUAN TÜRÜ
BOŞ POZİSYON SAYISI
1
ARŞİV
UZMANI
LİSANS
KPSSP-3
3
2
MÜTERCİM-TERCÜMAN
LİSANS
KPSSP-3
15
TOPLAM
18
I- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar
A.        GENEL ŞARTLAR:1.         657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
B.        ÖZEL ŞARTLAR:1.         Tashihçi için;a)         Yükseköğretim
kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı,
edebiyat, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Türkçe
Öğretmenliği, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, Arap dili ve edebiyatı
bölümlerinin birinden veya dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu  olmak,b)         Alanıyla ilgili
literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek,c)         Sınava müracaat bitiş
tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.2.         Yazma eser pataloji
uzmanı için;a)         Yükseköğretim
kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kimya, Türk el sanatları
konservasyon, restorasyon (kitap restatörü) bölümlerinden mezun olmak,b)         Sınava müracaat bitiş
tarihi itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak.3.         Yazma eser uzmanı için;a)         Yükseköğretim
kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili edebiyat
bölümlerinden mezun olmak,b)         Sınava müracaat bitiş
tarihi itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak. 4.         Arşiv uzmanı için;a)         Yükseköğretim
kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası,
Arapça, Farsça derslerine yer veren bölümlerinden mezun olmak,b)         2016 yılı KPSS (B) grubu
KPSSP-3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,c)         Sınava müracaat bitiş
tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.5.         Mütercim-tercüman için;a)         Yükseköğretim
kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren mütercim-tercümanlık veya
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca,
Korece ve Farsça yabancı dil bölümlerinin birinden mezun olmak,b)         Almanca, Arapça,
Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Korece veya Farsça’dan
en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak
(Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri”
dikkate alınacaktır.),c)         2016 yılı KPSS (B) grubu
KPSSP-3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak, d)         Sınava müracaat bitiş
tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.-           Herhangi bir
sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere,
sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi
tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu
hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi
sözleşmeleri iptal edilecektir.
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI1.         Başvuru şartlarını
taşıyan adaylar, 15/07/2016 (saat 08:00) –