Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
22.05.2020

4-B Sözlesmeli Personel Alımı (Sözper-2020)

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatındaki aşağıda unvanı ve adedi belirtilen boş pozisyonlara sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.

İşaret dili tercümanı, Kameraman, Tashihçi, Yönetmen, Yazma eser uzmanı ve Yazma eser patoloji uzmanı unvanlarına başvuranlar için mesleki uygulamalı sınav; Mütercim-tercüman ve Arşiv uzmanı unvanlarına müracaat edenler için sözlü sınav yapılacaktır.

Mütercim-tercüman ve Arşiv uzmanı için yapılacak sözlü sınava, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır.

 

​​MESLEKİ UYGULAMALI SINAVLA ​ALINACAK UNVANLAR ​ ​ ​
SIRAUNVANLARMEZUNİYET DURUMUBOŞ POZİSYON SAYISI
1İŞARET DİLİ TERCÜMANIEN AZ ÖNLİSANS 1
2KAMERAMANEN AZ ÖNLİSANS 6
3TASHİHÇİLİSANS6
4YÖNETMENEN AZ ÖNLİSANS 4
5YAZMA ESER UZMANILİSANS2
6YAZMA ESER PATOLOJİ UZMANILİSANS2
​TOPLAM ​​21

 

​​​KPSS PUANINA GÖRE ÇAĞRILIP SÖZLÜ ​SINAVLA ALIM YAPILACAK UNVANLAR
UNVANIMEZ. DURUMUKPSS PUAN TÜRÜYABANCI DİLİBOŞ POZİSYON SAYISI
ARŞİV UZMANILİSANSKPSSP-3-----------------------------------
5

​​​​​​MÜTERCİM-TERCÜMAN​
​ ​ ​ ​ ​ ​

​​​​​​LİSANS​
​ ​ ​
​ ​ ​ ​

​​​​​​KPSSP-3
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ALMANCA 3
ARAPÇA4
ÇİNCE2
FRANSIZCA4
İNGİLİZCE4
İSPANYOLCA3
JAPONCA1
RUSÇA3
​​TOPLAM ​ ​ ​29

 

      ​I.        SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A.   Genel Şartlar:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,
 2. KPSS şartı olan unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 1. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

B.   Özel Şartlar:

UNVANLARÖZEL ŞARTLAR

​​​


İşaret dili tercümanı

 

 1. Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde işaret dili eğitimi veren bölümlerinin birinden mezun olmak veya en az önlisans mezunu olup tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak.
 2. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.


​​

​​​Kameraman

 

 1. Yükseköğrenim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Radyo ve Televizyon/Sinema ve Televizyon/Radyo, Sinema ve Televizyon/Fotoğraf ve Video/Film Tasarımı/Film Tasarımı ve Yazarlık/Film Tasarımı ve Yönetmenlik/Görsel İletişim Tasarımı/Görsel Sanatlar/Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi bölümlerinden veya Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren Radyo ve Televizyon Programcılığı/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık/Radyo ve Televizyon Teknolojisi/Film Yapım Teknikleri/Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı/ Radyo ve Televizyon Tekniği/Radyo-Televizyon Teknolojisi/Radyo-TV-Yayıncılığı/Televizyon Yapım ve Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak,
 2. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.
 3. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.​​
Tashihçi
 1. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 2. Herhangi bir yabancı dilden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) düzeyinde en az 50 (elli) puan almış olmak veya bu puan dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.)
 3. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.​​

​Yönetmen

 

 1. Yükseköğrenim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümlerinin birinden mezun olmak,
 2. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar bünyesinde en az 3 yıl yönetmen olarak çalışmış olmak.
 3. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.Yazma eser patoloji uzmanı

 

 1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kimya, Türk el sanatları konservasyon, restorasyon (kitap restatörü) bölümlerinin birinden mezun olmak,
 2. Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.Yazma eser uzmanı

 

 1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak,
 2. Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.​​Arşiv uzmanı

 

 1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kütüphanecilik, bilgi-belge yönetimi, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren bölümlerinden birinden mezun olmak,
 2. Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Mütercim-tercüman
 1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca ve Rusça yabancı dil bölümlerinin birinden mezun olmak,
 2. Yukarıda belirtilen dillerden en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak. (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.)
 3. Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

 

 1. Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

   

    II.        BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.    Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08.06.2020–22.06.2020 (saat 08:30-16:30) tarihleri arasında (sinav.diyanet.gov.tr)  adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

 • İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

2.    İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

3.    Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

4.    Başkanlığımız (sinav.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5.    Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6.    Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7.    Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

   III.        SINAVA İLİŞKİN TEBLİĞAT VE DUYURULAR

 1. Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde www.diyanet.gov.tr  ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 2. “Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından (sinav.diyanet.gov.tr)  adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
 3. Sınav ve yerleştirme işlemleri ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

   

  IV.        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

2.      Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

3.      Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli dil puanlarını gösterir belge,

4.      Arşiv uzmanı pozisyonlarına başvuracak adaylardan yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, bilgi-belge yönetimi veya arşiv bölümlerinden mezun olmayanların yükseköğretim programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça dersleri aldığını gösterir belge (transkript vb.),

5.      Kameraman ve yönetmen unvanlarına başvuranlar için;

 1. Mesleğiyle ilgili daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları ve çalıştıkları süreleri gösterir belge veya iş sözleşmesi,
 2. Mesleğiyle ilgili daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

6.       Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

 • Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedilikle göndermeleri gerekmektedir.
 • Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 • E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.

NOT: ADAYLAR BAŞVURU ESNASINDA İBRAZ ETTİKLERİ BELGELERİ SINAVA GELİRKEN YANLARINDA GETİRECEKLERDİR.

 

    V.        SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ ve KONULARI

1.    Sınavlar Ankara'da yapılacaktır.

2.    KPSS puan şartı aranan unvanlarda KPSS puan sırasına göre atama yapılacak boş pozisyon sayısının 10 (on) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.

3.    Sadece mesleki-uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için geçerli/onaylı başvurusu olan bütün adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

4.    Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir.

 1. Genel Kültür (20 puan),
 2. Genel Yetenek (20 puan),
 3. Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan).

5.    Sınav yeri ve tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

6.    Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

7.    Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Kimlik kartı/Nüfus cüzdanı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik kartı/Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.


 

  VI.        DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.
 2. Başarılı olanlardan ilan edilen pozisyon sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
 3. Atamalar başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro adedince aşağıdaki tabloda belirtilen başarı sıralaması önceliği esas alınarak yapılacaktır.
​ATANMADA ESAS ALINACAK BAŞARI SIRALAMASI ​KRİTERLERİ ​​
Başarı Öncelik Sırası (*)KPSS+ Sözlü sınav ile atanacaklarSadece Mesleki-Uygulamalı sınav ile atanacaklar
1Sözlü sınav puanı yüksek olanMesleki-uygulamalı sınav puanı yüksek olan
2KPSS puanı yüksek olanBaşvuru yaptığı unvanla ilgili şart koşulan öğrenim mezuniyeti önce olan
3KPSS öğrenim mezuniyeti önce olanDoğum tarihi önce olan.
4Doğum tarihi önce olan.-----------------------------------
​(*) Not: Başarı ​sıralamasında ilk olarak birinci sıradaki kriter,  eşitlik olması halinde diğer kriterler sırasıyla esas alınacaktır. ​ ​

 

 VII.        SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR

 1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
 2. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

   

VIII.        ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen boş pozisyon sayısınca yapılacaktır.
 2. Atama işlemleri ile ilgili hususlar daha sonra ilan edilecektir.

   

  IX.        DİĞER HUSUSLAR

 1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 3. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

   

    X.        İLETİŞİM
Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail :
persis@diyanet.gov.tr
Telefon :(0312) 295 70 00

 

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ