Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
24.08.2020

(SÖZPER-2020) 4-B Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı, Kameraman, Tashihçi, Yönetmen, Yazma Eser Patoloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı, Arşiv Uzmanı, Mütercim-Tercüman Sınavı Sonucu Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Evraklar

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

3. Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan aldığına dair belge,

4. Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli dil puanlarını gösterir belge,

5. Arşiv uzmanı pozisyonuna atanacak adaylardan yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, bilgi-belge yönetimi veya arşiv bölümlerinden mezun olmayanların yükseköğretim programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça dersleri aldığını gösterir belge (transkript vb.),

6. Kameraman ve yönetmen unvanlarına atanacaklar için;

Mesleğiyle ilgili daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları ve çalıştıkları süreleri gösterir belge veya iş sözleşmesi,

Mesleğiyle ilgili daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

7- 2 adet vesikalık fotoğraf.

Not: Sınavda başarılı olan adayların atama işlemleri için bu belgeleri Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama I Daire Başkanlığına 28.08.2020 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM
Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama I Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail :atama1@diyanet.gov.tr
Telefon :(0312) 295 77 84


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ