Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
14.12.2020

2019 Yılı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Din Hizmetleri Uzmanı (Yedek) Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi gereği 02.11.2019 tarihinde yazılı ve 10-27.08​.2020 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır;

 

1.      Adayların 14.12.2020 tarihinde başlayıp 20.12.2020 tarihinde Pazar günü saat 23.55'e kadar tercih işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemleri" menüsünden yapmaları gerekmektedir.

2.      Din Hizmetleri Uzmanı olarak ataması yapılanlar, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20 nci maddesi gereği atandığı yerde asgari hizmet süresini tamamlamadan il dışı nakil talebinde bulunamayacaklardır.

3.      Adaylar ilan edilen yerlerden 15 tercihte bulunabileceklerdir.

4.      Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

            4.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum"   

            4.2. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5.   Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

6.      “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

            6.1. Sınav sonucu elde ettiği haklardan ve din hizmetleri uzmanı olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

            6.2. Bu kişilerden daha sonra din hizmetleri uzmanı olmak isteyenlerin mevzuat gereğince yeniden sınava girmeleri gerekmektedir.

7.      “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyen adaylar ile tercihlerinden birine yerleşenlerden bulunduğu yerde mazereti (sağlık, aile birliği, engellilik, şehit ve gazi yakınlığı ile diğer mazeretler dâhil)  devam eden adaylar atandığı yere başladığı takdirde asgari hizmet süresini tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

8.      Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, başarı sıralamasının belirlenmesinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla,

                     a) Hizmet süresi fazla olana,

                     b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

                     c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana,

9.      Din Hizmetleri Uzmanlarının yer tespiti ve tercihleri ile ilgili hususlar hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

10.    Yer tespiti işlemleri ile ilgili (0 312 295 77 95-94) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir. 

               İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ