Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
28.12.2020

2020 Yılı Öğretmen (PDR) Alımı Sınav Duyurusu

D U Y U R U

Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır.​


​​​​​​​MÜNHAL KADRONUN​ ​ ​ ​ ​ ​

​​Sınıfı​

​Unvanı​​

​Teşkilatı​​

​Derecesi​

​Öğrenim Durumu (Lisans Programı)

​Puan Türü

​Adedi​

​Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı

​Öğretmen (PDR) ​​

​Taşra​

​9​

​Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği

​KPSSP121
​38​    I. BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, ​

2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak, 

3. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.


    II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından "sinav.diyanet.gov.tr"​ internet adresi üzerinden yapılacaktır. 

2. Müracaat işlemleri 30.12.2020-13.01.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır. 

3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

7. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.


​    III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR 

1. Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)​ ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. 

2. “Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından (sinav.diyanet.gov.tr)​ adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 

3. Sınav ve yerleştirme işlemleri ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


​    IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI 

1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. 

2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır. 

3. Sınav Konuları; Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilecektir. 

    a) Adayın mezun olduğu lisans programına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (70 puan) 

    b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan) 

    c) İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti. (15 puan)

4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. 

5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. 

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. ​


    V. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. 

2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir. 

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.


    VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. 

3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.​


    VII. ATAMA İŞLEMLERİ 

1. Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 

2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.


    VIII. DİĞER HUSUSLAR 

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 


    IX. İLETİŞİM 

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA


​​Telefon: (0312) 295 70 00 

Fax: (0312) 2858572 

E-mail : persis@diyanet.gov.tr 


​​İlgililere duyurulur.DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ​


​​