Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
22.11.2021

2021 Yılı Hizmetli Alım Sınavı Yerleştirme Sonuçları

2021 Yılı Hizmetli Alım Sınavında başarılı olup 05.11.2021-15.11.2021 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların yerleştirme sonuçları  sinav.diyanet.gov.tr adresinden yayınlanmıştır.

Adayların atamaya esas olan belgeleri 03.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar Atama I Daire Başkanlığına önce e-mail (atama1@diyanet.gov.tr) sonra posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. (İlgili evrakları süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.)

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırma sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

Gerekli Belgeler

1- T.C. Kimlik No'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi.

2- Lise Diplomasının aslı ve onaylı örneği (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi)  (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

4- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair adayın yazılı beyanı,

5- Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden Devlet Memurluğu için alınan belgeler geçerlidir, T.C. Kimlik No'lu olması gerekmektedir.)

6- Erkek adaylar için askerlik belgesi, (askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin fotokopisi)

7- KPSS sonuç belgesi,

8- Tercih Sonucu Yerleştirme Belgesi.

9- Varsa Hafızlık Belgesi.

10- İkametgâh belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

 İlgililere duyurulur.

 İletişim:

0312 295 77 94

0312 295 77 95