Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
25.05.2022

2021 YILI EĞİTİM GÖREVLİSİ SINAVI TERCİH İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU


“Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (r) bendi gereği 21-24.03.2022 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

 

1.      Adaylar tercih işlemlerini 25.05.2022 tarihinden 29.05.2022 tarihi Pazar günü saat 23.55'e kadar https://sinav.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemleri" menüsünden yapmaları gerekmektedir.

2.      Eğitim Görevlisi olarak ataması yapılanlar, Başkanlığımız Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereği atandığı yerde asgari hizmet süresini tamamlamadan il dışı nakil talebinde bulunamayacaklardır.

3.      Adaylar ilan edilen yerler içinden 10 tercihte bulunabileceklerdir.

4.      Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

            4.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum"  

            4.2. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5.   Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

6.      “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

            6.1. Sınav sonucu elde etmiş oldukları eğitim görevlisi olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

            6.2. Bu kişilerden daha sonra eğitim görevlisi olmak isteyenlerin mevzuat gereği yeniden eğitim görevlisi sınavına girmeleri gerekmektedir.

7.      Yerleştirilmesi gerçekleştirilen personelden yeni görev yerlerine başlamaları durumunda oluşabilecek bir mazereti bulunanların (sağlık, aile birliği, engellilik, şehit ve gazi yakınlığı ve diğer mazeretler dâhil)  feragat dilekçelerini 03.06.2022 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir. Bu kapsamda olup atandığı görev yerine başlayan personel asgari hizmet süresini (2 yıl) tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaktır.

8.      Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20/2. maddesi gereğince atandığı yere başlayan adayların bulundukları yerde 2 yıl çalışmadıkça önceki unvan veya görev yerine atamaları yapılmayacaktır.

9.      Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla;

                     a) Yazılı sınav puanı yüksek olana,

                     b) Hizmet süresi fazla olana,

                     c) Doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

 

10.    Adaylardan halen Başkanlığımız yurtdışı teşkilatında geçici görevde olanların kanuni süresi içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. Eğitim Görevlisi olarak atanma hakkından feragat ederek yurtdışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 03.06.2022 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

11.    Eğitim Görevlisi tercihleri ile ilgili bilgiler hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

12.    Tercih işlemleri ile ilgili (0 312 295 77 94-95) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.

 

                                  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

                           İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ​