Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
01.07.2022

2022 Yılında İhtisas Kurslarından Mezun Olup Vaiz Olarak Atanmaya Hak Kazananlar İle İlgili Duyuru

“Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği”nin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereği 23.05.2022-27.05.2022 tarihleri arasında Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde yapılan “İhtisas Kursu Bitirme ve Vaizliğe Giriş Sınavı”nda başarılı olanlardan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereği atamalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen çerçevede tercih alınacaktır.

​A. Ortak Hükümler

1. Kadrolu ve Sözleşmeli pozisyonda bulunan bütün adayların tercih işlemlerini 01.07.2022 tarihinden 06.07.2022 tarihi Çarşamba günü saat 23.55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde yer alan “Sınav İşlemleri” menüsünden yapmaları gerekmektedir.
2. Adaylar ilan edilen yerler arasından 15 tercihte bulunabileceklerdir.
3. Vaiz olarak atanacak kadın ve erkek personelden her biri kendilerine ayrılan kategoriden tercihte bulunacaklardır. 
4. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
4.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum” 
4.2. “Re'sen  yerleştirilerek  atanmayı  kabul  etmiyorum”  seçeneklerinden  birini  mutlaka işaretleyeceklerdir. 
5. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere başarı sırasına göre bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir. 
6. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum” seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;
6.1. Vaiz olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
6.2. Bu kişilerden daha sonra vaiz olmak isteyenlerin, mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden vaizlik sınavına girmeleri gerekmektedir.
6.3. Müktesep hakkı bulunan unvanlardan birine atanmak istemeleri halinde talep dilekçelerini müracaat tarihleri içinde Başkanlığımız Atama II Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
7. Tercihi doğrultusunda yada re’sen yer tespiti yapılan personelden mazereti bulunanların (sağlık, aile birliği, engellilik, eğitim, şehit ve gazi yakınlığı ve diğer mazeretler dâhil)  vaizlikten feragat ettiklerine dair dilekçelerini 20.07.2022 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir. Bu kapsamda olup atandığı görev yerine başlayan personel, asgari hizmet süresini (3 yıl) tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.
8. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince atandığı yere başlayan adayların bulundukları yerde 2 yıl çalışmadıkça önceki unvanlarına atamaları yapılmayacaktır.
9Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, “Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği”nin 20 nci maddesinin 5 inci fıkrası gereği ihtisas eğitimi bitirme sınavı sonucu alınan puana göre yapılacaktır.
Puanlarda eşitlik olması halinde sırasıyla; 
     a) Hizmet süresi fazla olana,
     b) Doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.   

B. Vaiz Unvanında Bulunan Adaylar
 
1. Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinden mezun olmaya hak kazanıp daha önce uzman vaiz ve vaizlik hizmeti bulunanlar, eski görev yerlerine ve unvanlarına dönebilecek ya da diğer adaylarla birlikte tercih yapabileceklerdir.

C. Sözleşmeli Pozisyonda Görev Yapan Adaylar

1. Sözleşmeli adayların tercih sonucu yer tespiti yapılan yerlere bulundukları unvan ve pozisyonda yer değişiklikleri yapılacaktır.
2. Sözleşmeli personelin vaiz olarak atanma işlemleri, kadroya geçişlerinin akabinde gerçekleştirilecektir. 
3. Personelin vaizlik hizmet süreleri vaiz olarak göreve başlamalarından sonra hesaplanmaya başlayacaktır.
4. Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçiş işlemleri yapılan personelin atama ve nakil işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir. 

D. İletişim

1. Vaizlik tercihi ve yer tespiti ile ilgili hususlar hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.
2. Yer tespiti işlemleri ile ilgili 0312 295 78 15-16 numaralı telefonlardan, sözleşmeli personelin yer değişikliği ile ilgili ise 0312 295 8086-7767 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.                                                             DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
                                     İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ