Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
03.08.2022

2022 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (Vaiz) Tercih Duyurusu

​657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli vaiz pozisyonlarına 16-30.05.2022 tarihleri arasında yapılan “2022 Yılı 4/B Sözleşmeli Vaiz Alımı Sınavı"nda başarılı olanlardan, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10/A maddesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin  Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri gereği atamalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen çerçevede tercih alınacaktır.

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

1.  2022 Yılı 4/B Sözleşmeli Vaiz Alımı Sınavı sonucuna göre başarılı olan ve tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 03.08.2022 tarihinden itibaren 07.08.2022 tarihi saat 23:55'e kadar sinav.diyanet.gov.tr  adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

2.  Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar en fazla 15 tercih yapabileceklerdir.

3.   Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

3.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."

3.2. “Re'sen  yerleştirilerek  atanmayı  kabul  etmiyorum."  seçeneklerinden  birini  mutlaka işaretleyeceklerdir.

3.3. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere başarı sırasına göre bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

4. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile süresi içinde tercih yapmayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

5.  Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;

- KPSS puanı yüksek olana,

- KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

- Doğum tarihi önce olana,

öncelik verilecektir.

6. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10/A maddesi hükmü uyarınca üç yıl süreyle (sağlık, aile birliği, engellilik, şehit ve gazi yakınlığı ve diğer mazeretler dâhil) başka bir yere atanamayacaklardır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaklardır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.

7. Adaylardan tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü