Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
09.09.2022

2021 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı (Yedek-1) Atamalarıyla İlgili Duyuru

İlçe Müftülüğü için 22/01/2022 tarihinde yapılan yazılı, 07-12/04/2022 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olan yedek adaylardan 35 kişinin atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:​​

1-Sınavda başarılı olan İlçe Müftüsü adayları, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 25.  maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre 4.​ sınıf ilçelere atanacaklardır.

2-Adayların 09/09/2022 tarihinden başlayıp 13/09/2022 tarihi Salı günü saat 23.55'e kadar tercih işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde yer alan “Sınav İşlemleri" menüsünden yapmaları gerekmektedir.

3-Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması alınarak yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla;

      1.Yazılı sınav puanı yüksek olana,

      2.Hizmet süresi fazla olana,

      3.Doğum tarihi önce olana öncelik verilerek yapılacaktır.

4-Adaylar ilan edilen yerler için 10 tercihte bulunabileceklerdir.

5-Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

      1.“Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."

      2.“Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

6-Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

7-"Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

      1.Sınav sonucu elde etmiş oldukları İlçe Müftüsü olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

    2.Bu kişilerden daha sonra İlçe Müftüsü olmak isteyenlerin mevzuat gereği yeniden İlçe Müftülüğü sınavına girmeleri gerekmektedir.

8-Yerleştirilmesi gerçekleştirilen personelden yeni görev yerlerine başlamaları durumunda oluşabilecek bir mazereti bulunanların (sağlık, aile birliği, engellilik, şehit ve gazi yakınlığı, eğitim ve diğer mazeretler dahil) feragat dilekçelerini göndermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda olup atandığı yeni görev yerine başlayan personel, asgari hizmet süresini (2 yıl) tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaktır.

9-Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20/2. maddesi gereğince atandığı yere başlayan adayların bulundukları yerde 2 yıl çalışmadıkça önceki unvan veya görev yerine atamaları yapılmayacaktır.

10-Atandığı yere başlayan adaylar, asgari hizmet sürelerini (2 yıl) tamamlamadıkça yurt dışı teşkilatında görevlendirilemeyeceklerdir.

11-Adaylardan halen yurt dışı teşkilatında geçici görevde olanların kanuni süresi içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. İlçe Müftüsü olarak atanma hakkından feragat ederek yurt dışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 16/09/2022 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

12-Adayların atamaya esas olan;
     1. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden alınacak İlahiyat Fakültesi lisans veya denklik mezuniyet belgesini,

        2. İhtisas Kursu bitirme belgesini / İlahiyat alanında yapılmış olan doktora diplomasını,

Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama I Daire Başkanlığına 16/09/2022 tarihine kadar önce e-posta, daha sonra posta yoluyla veya elden göndermeleri gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

13-İlçe Müftülüğü yer tespiti ve tercih ile ilgili bilgiler hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

14-Yer tespiti işlemleri ile ilgili (0 312 295 77 91- 84 43) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.

E-Posta Adresi: atama1@diyanet.gov.tr

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ