Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
11.09.2023

2023 Yılında Yapılan Eğitim Görevlisi (Dini Musiki) Sınavı Sonucuna Göre Tercih İşlemleri Hakkında Duyuru

“Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (r) bendi gereği 11-12.05.2023 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1. Adayların tercih işlemlerini 11.09.2023 tarihinden 15.09.2023 tarihi Cuma günü saat 17.00' ye kadar https://sinav.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemleri" menüsünden yapmaları gerekmektedir.

2. Eğitim Görevlisi olarak ataması yapılanlar, Başkanlığımız Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereği atandığı yerde asgari hizmet süresini tamamlamadan il dışı nakil talebinde bulunamayacaklardır.

3. Adaylar ilan edilen yerler içinden 10 tercihte bulunabileceklerdir.

4. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

            4.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum"  

            4.2. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

6. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

            6.1. Sınav sonucu elde etmiş oldukları eğitim görevlisi olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

            6.2. Bu kişilerden daha sonra eğitim görevlisi olmak isteyenlerin mevzuat gereği yeniden eğitim görevlisi sınavına girmeleri gerekecektir.

7. Yerleştirilmesi gerçekleştirilen personelden yeni görev yerlerine başlamaları durumunda oluşabilecek bir mazereti bulunanların (sağlık, aile birliği, engellilik, şehit ve gazi yakınlığı ve diğer mazeretler dâhil)  feragat dilekçelerini 20.09.2023 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir. Bu kapsamda olup atandığı görev yerine başlayan personel asgari hizmet süresini (2 yıl) tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaktır.

8. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20/2 nci maddesi gereğince atandığı yere başlayan adayların bulundukları yerde 2 (iki) yıl çalışmadıkça önceki ünvan veya görev yerine atamaları yapılmayacaktır.

9. Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla;

                     a) Hizmet süresi fazla olana,

                     b) Doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

10. Adaylardan halen Başkanlığımız yurtdışı teşkilatında geçici görevde olanların onay tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. Eğitim Görevlisi olarak atanma hakkından feragat ederek yurtdışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 20.09.2023 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

11. Eğitim Görevlisi tercihleri ile ilgili bilgiler hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

12. Tercih işlemleri ile ilgili (0 312 295 77 94-95) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

                                     İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ