Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
31.10.2023

2023 Yılı Merkez Teşkilatı 4/B Sözleşmeli Personel (Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Alımına İlişkin Ek Yerleştirme İlanı

Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesi çerçevesinde “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınmak suretiyle" 06.03.2023-20.03.2023 tarihleri arasında başvuruları alınan 80 (seksen) adet Sözleşmeli Personel alımına ilişkin sonuçlar 2022 yılı Önlisans KPSSP93, Ortaöğretim KPSS94 puan sırası esas alınmak suretiyle başvuruda bulunan adayların puanları doğrultusunda elde edilmiş olup ve sonuçlar sinav.diyanet.gov.tr internet adresinde 19.04.2023 tarihinde açıklanmıştı.

4/B Sözleşmeli Personel (Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi) olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan 10.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar atama evraklarını teslim etmeyenler ile ataması yapılan adaylardan atama işleminden feragat edenlerin yerine aşağıda bilgileri bulunan adaylar atanmaya hak kazanmıştır.

Atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapılabilmesi için ekte belirtilen dilekçe ve ekinde istenilen belgeleri en geç 15.11.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek ve atama haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Ek-1 Yerleştirme Listesi

Ek-2 Dilekçe Örneği

Ek-3 Atamaya İlişkin İstenen Belgeler