Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
08.02.2024

DİYANET AKADEMİSİ ADAY DİN GÖREVLİSİ (KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM) MEZUNİYET SINAV SONUCU VE TERCİH DUYURUSU


2024 yılı Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan mesleki eğitim sonucunda başarılı olan aday din görevlileri sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr  adresi üzerinden öğrenebilecekler ve tercih işlemlerini 08.02.2024 tarihinden itibaren 12.02.2024 tarihi saat 23:55'e kadar gerçekleştireceklerdir.

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

1. Mesleki eğitim sonucunda başarılı olan adaylar, Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alındıkları kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabilecektir.

2. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar; öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile resen yerleştirilecektir.

3. Aday din görevlileri tercih işlemlerini 08.02.2024 – 12.02.2024 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacaktır.

4. Aday din görevlileri yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr  adresi üzerinden 16.02.2024 tarihinde öğrenebileceklerdir.

5. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde, mesleki eğitimlerini tamamlayan aday din görevlilerinin mesleğe kabulü için girecekleri mezuniyet sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Mezuniyet sınavı puanlarının eşitliği halinde;

- KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,

- KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

- Doğum tarihi önce olana,

öncelik verilecektir.

6. Mesleki eğitim sınavı sonucunda yerleştirmesi yapılan adaylar, aile birliği mazereti (eş durumu) dahil üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı ünvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.

7. Mesleki eğitim görerek ataması yapılanlar, mesleki eğitim süresi kadar mecburi hizmetle yükümlüdür.

 

İlgililere duyurulur.

 

                                                DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI​

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ