Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
19.03.2024

Mühendis Olarak Atanmaya Hak Kazananların Tercih İşlemleri Hakkında Duyuru

“Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi gereği 06.03.2024 tarihinde yazılı ve 08.03.2024 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır;

1.Adayların 19.03.2024 Salı başlayıp 22.03.2024 Cuma günü saat 17.00'ye kadar tercih işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemleri" menüsünden yapmaları gerekmektedir.

2.Mühendis olarak ataması yapılanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20 nci maddesi gereği atandığı yerde asgari hizmet süresini tamamlamadan il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

3.Adaylar ilan edilen yerlerden 5 tercihte bulunabileceklerdir.

4.Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

        4.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum"  

        4.2. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5.Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

6.“Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

        6.1. Mühendis olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

        6.2. Bu kişilerden daha sonra Mühendis olmak isteyenlerin mevzuat gereğince yeniden sınava girmeleri gerekmektedir.

7.Yerleştirilme işlemi gerçekleştirilen personelden yeni görev yerlerine başlamaları durumunda oluşabilecek bir mazereti bulunanların (sağlık, aile birliği, engellilik, eğitim, şehit ve gazi yakınlığı ve diğer mazeretler dâhil) feragat dilekçelerini 25.03.2024 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda olup atandığı görev yerine başlayan personel asgari hizmet süresini (2 yıl) tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaktır.

8.Dini Yüksek İhtisas, Aşere Takrip Tayyibe, Tashih-i Huruf  vb. uzun süreli kurslara devam edenler ile halen yurt dışında geçici süreli din görevlisi olarak görev yapanların atandıkları takdirde 2 ay içerisinde görev yerlerine başlamaları zorunludur. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62 nci ve 63 üncü maddeleri gereği atama onayları iptal edilecektir.

9.Ataması yapılan personel asgari hizmet süresini tamamlamadan yurt dışında geçici olarak görevlendirilmeyecektir.

10.Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak yapılacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla,

        a) Hizmet süresi fazla olana,

        b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

        c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.

11.Mühendislerin yer tespiti ve tercih ile ilgili hususlar hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

12.Başkanlığımızın ilan edilen kadrolarla ilgili görülen lüzum üzerine tercih süreci devam ederken değişiklik yapma hakkı saklıdır.

13.​​Tercih işlemleri ile ilgili (0 312 295 77 95-94) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.

 

                                     DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

                                       İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ