Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
01.10.2013

İlçe Müftülüğü (4 ve 5 nci Sınıf) Kadrolarına Kura İle Yer Tespiti Duyurusu

D U Y U R U
  İlçe müftülüğü yeterlik belgesine sahip olanlardan
münhal bulunan 5 ve 4 üncü sınıf 3 İlçe Müftülüğü ile 26.08.2013- 09.09.2013
tarihleri arasında yapılan İlçe müftülüğü sınavında başarılı olan 63 ilçe
müftüsü adayının halen açık bulunan 5 ve 4 üncü sınıf İlçe Müftülüğü için Başkanlığımız
Konferans salonun da  03.10.2013 günü saat: 14.00 de bilgisayar ortamında kura ile
yer tespitleri yapılacaktır. İlçe müftülüğü kura çekimine bizzat katılmak
isteyenlerin belirtilen yer gün ve saatte hazır bulunmaları, katılamayacak
personelin kuraya kendileri adına birini dilekçe ile yetkili kılabileceklerdir, Yer tespitine katılan veya dilekçe ile yetki verilen
personelin 03.10.2013 günü saat: 17.00 ye kadar becayiş istekleri kabul
edilecektir. İlçe müftülüğü Kura çekimi ile ilgili bilgiler hakkında
bu program aracılığı ile yapılan duyuru dışında herhangi bir ilave tebligat
yapılmayacağı, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir. İlçe müftülüğü kura çekim işlemleri ile ilgili 0312 295 77 85 nolu telefondan bilgi alınabilecektir. İlgililere duyurulur.
D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ