Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
14.12.2020

2020 Yılında Yapılan Sınav Sonucuna Göre Öğretmen (Kur’an-I Kerim) Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 6 ncI maddesinin 1 inci fıkrasının (s) bendi gereği 17-19.11.2020 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır;

 

1.      Adayların, 14.12.2020 tarihinde başlayıp 16.12.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 23.55'e kadar tercih işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemleri" menüsünden yapmaları gerekmektedir.

2.      Öğretmen olarak ataması yapılanlar, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20 nci maddesi gereği atandığı yerde asgari hizmet süresini tamamlamadan il dışı nakil talebinde bulunamayacaklardır.

3.      Adaylar ilan edilen yerler içinden 10 tercihte bulunabileceklerdir.

4.      Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

            4.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum"  

            4.2. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5.   Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

6.      “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

            6.1. Sınav sonucu elde ettiği haklardan ve öğretmen olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

            6.2. Bu kişilerden daha sonra öğretmen olmak isteyenlerin mevzuat gereğince yeniden öğretmen (Kur'an-ı Kerim) sınavına girmeleri gerekmektedir.

7.      “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyen adaylar ile tercihlerinden birine yerleşenlerden bulunduğu yerde mazereti (sağlık, aile birliği, engellilik, şehit ve gazi yakınlığı ve diğer mazeretler dâhil)  devam eden adaylar atandığı yere başladığı takdirde asgari hizmet süresini tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

8.      Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla;

                     a) Hizmet süresi fazla olana,

                     b) Doğum tarihi önce olana,

9.      Adaylardan halen yurtdışı teşkilatında geçici görevde olanlardan kanuni süresi içinden görevlerine başlamaları gerekmektedir. Öğretmen hakkından feragat ederek yurtdışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 18.12.2020 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

10.    Öğretmenlerin yer tespiti ve tercihleri ile ilgili bilgiler hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

11.    Yer tespiti işlemleri ile ilgili (0 312 295 77 94-95) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.

 

                                          İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ