Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
05.05.2021

2020 Yılı Öğretmen (PDR) Alımı Sınavı Yerleştirme Sonuç Duyurusu

2020 Yılı Öğretmen Sınavında başarılı olup 30.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların yerleştirme sonuçları https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/  adresinden yayınlanmıştır.

Adayların atamaya esas olan belgeleri 17.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar Atama I Daire Başkanlığına önce e-mail (atama1@diyanet.gov.tr) sonra posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

1- T.C. Kimlik No'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport)

2- Lise Diplomasının aslı ve onaylı örneği (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi)  (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

4- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair adayın yazılı beyanı,

5- Adli Sicil ve arşiv kaydı (E-Devlet üzerinden Devlet Memurluğu için alınan belgeler geçerlidir, T.C. Kimlik No'lu olması gerekmektedir.)

6- Erkek adaylar için askerlik belgesi,

7- KPSS sonuç belgesi,

8- Tercih Sonucu Yerleştirme Belgesi.

9- Varsa Hafızlık Belgesi.

10- İkametgâh belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

 

İlgililere duyurulur.