Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
25.04.2023

2023 Yılı Merkez Teşkilatı 4/B Sözleşmeli Personel (Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Alımına İlişkin Atama İşlemleri Duyurusu

4/B Sözleşmeli Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için ekte belirtilen dilekçe ve ekinde istenilen belgeleri en geç 10.05.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

EK-1 Dilekçe Örneği

EK-2 Atamaya İlişkin İstenen Belgeler


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ